Home » Nieuws » Afscheidnemende bestuursleden in Het Kontakt

Afscheidnemende bestuursleden in Het Kontakt

Nadat het bestuur van IJsclub De Telegraaf al op de website wist te vermelden dat er tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid was genomen van de trouwe bestuursleden Chris Vink en Martin Vonk is dit ook met foto en tekst in Het Kontakt (editie donderdag 7 dec. '17). Een terechte waardering voor de inzet van deze 2 mannen in de afgelopen jaren!

Download hier de privacy verklaring