Home » Nieuws » Algemene ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering 2023

Op vrijdagavond 24 november 2023 werd voor alweer de 140ste keer de Algemene Ledenvergadering van IJsclub De Telegraaf gehouden, wederom in het eigen Clubgebouw aan de Ammerse Boezem. 

Met een opkomst van liefst 50 leden was de opkomst weer goed te noemen! Na een prachtige openingsrede van voorzitter Brand vervolgde de vergadering zich met het herdenken van de in het afgelopen jaar ontvallen leden, t.w. de heer A. Verschoor, de heer C. Straver, de heer C. Mourik en de heer S. den Hoed. Waarbij er bijzondere woorden waren voor de heer Verschoor voor zijn jaren nauwe betrokkenheid bij de IJsclub als lid van Watersportvereniging De Ammers en de heer Den Hoed voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid.

Liefst 4 leden vieren dit jaar hun 50 jarig lidmaatschap: de heren Bram Alblas, Eimert van Andel, Ton de Kovel en Nico Muilwijk.

Verkiezingen
De heren Bart Mulder en Tim van der Graaf waren verkiesbaar en werden herkozen. 

Johan Schep nam afscheid na liefst 22 jaar zijn bestuurstaken te hebben uitgevoerd voor onze IJsclub. Voorzitter Brand bedankte hem voor onder meer zijn inzet bij de schaatswedstrijden op de boezem, zijn onmisbare inzet las vice-voorzitter tijdens de Molentocht 2012 en zijn voorzitterschap in de periode vanaf 2018 totdat hij het stokje aan Brand overdroeg. 

Mechiel Blokland werd daarna verkozen tot nieuw bestuurslid!

Na de altijd weer memorabele rondvragen vond de gratis verloting plaats, welke mogelijk werd gemaakt door de Ammerse middenstand die zich weer van haar beste kant liet zien met een keur aan mooie prijzen!

De foto's van deze avond zijn terug te vinden in het fotoalbum 'Algemene Ledenvergadering 2023'

Download hier de privacy verklaring