Home » Nieuws » Contributieperiode komt er weer aan!

Contributieperiode komt er weer aan!

Op vrijdagavond 30 november 2018 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Locatie: Café Sluis, zaal open 19.30 uur, start 20.00 uur. De uitnodigingen worden zoals gebruikelijk bij u bezorgd en tevens wordt dan de contributie bij u geïnd. Dit jaar zal, voorafgaand aan het ophalen van de contributie, bij u een brief op de deurmat vallen met daarin onderstaande informatie, een bijgevoegd formulier en het vriendelijke verzoek een en ander in te vullen:

Informatie omtrent machtiging automatische incasso

Beste leden, u bent van ons niet anders gewend dan dat de jaarlijkse contributie bij u aan de deur wordt opgehaald. Al jaar en dag betekend dit een flinke klus om dit voor elkaar te krijgen, waarbij het in vele achter ons liggende jaren door clubleden Teun en Jannie van der Ham bij u is opgehaald.

Voor Teun en Jannie, zij begonnen ermee in 2001 (!), is het in 2018 de laatste keer dat zij de contributie bij u zullen komen innen. Het bestuur is hen erg dankbaar voor hun bewezen diensten. Aanvullend op het feit dat Teun en Jannie ermee stoppen vinden wij het als bestuur ook tijd worden voor enige modernisering binnen onze toch wel fijne en nostalgische club en hebben besloten over te gaan tot het innen van de contributie middels automatische incasso.

Om dit te bewerkstelligen hebben we van u uw officiële goedkeuring nodig. Deze geeft u door de informatie in bijgevoegde brief verder aan te vullen en daarna te ondertekenen (of te laten ondertekenen in het geval van leden onder 18 jaar). U kunt het formulier vervolgens afgeven bij één van de genoemde bestuursleden.

Om het gehele proces voor het komende inningsjaar gestroomlijnd te kunnen laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk om de machtiging voor 31 december 2018 bij ons in te leveren.

Na ondertekening en ontvangst van de machtiging zullen we de contributie via automatische incasso gaan innen vanaf het jaar 2019.

Het bestuur van IJsclub De Telegraaf behandelt uw gegevens op een vertrouwelijke manier, zoals beschreven is in onze privacy verklaring, welke te vinden is op onze website: www.ijsclubdetelegraaf.nl.

Hoewel wij uw gegevens op een vertrouwelijke en eerlijke manier zullen behandelen is het verstandig om, voor uw eigen administratie, van het ingevulde formulier een foto, scan of kopie te maken.

In- en afleveren machtiging
We sturen u de uitnodiging en uitleg voorafgaande aan het ophalen van de contributie. Op die manier heeft u de tijd om de betreffende gegevens in te vullen en de rechtmatige handtekening te zetten. Wanneer Teun en Jannie de contributie bij u komen ophalen kunt u het/de ingevulde formulier(en) aan hen meegeven.

Heeft u het formulier al eerder gereed? Dan kunt u het ook bij onderstaande adressen afleveren:

Lennard van Holten (penningmeester)
Valkenlaan 4  
2964 CT Groot-Ammers

Cor van Aken (ledenadministratie)
Julianastraat 46
2964 BR Groot-Ammers

Jaap Mouthaan (secretaris)
Merelplantsoen 17
2964 DG Groot-Ammers

Tim van der Graaf
Meeuwenlaan 13
2964 HA Groot-Ammers

Fred van Holten 
Graafland 57 
2964 BJ Groot-Ammers

Cees Scherpenisse
Fortuijnplein 5
2964 BE Groot-Ammers

 

Download hier de privacy verklaring