Home » Nieuws » Een landijsbaan...!

Een landijsbaan…!

Vanwege het gebrek aan voldoende vorst in de afgelopen jaren om onze ijsbaan op de boezem te openen is het bestuur van IJsclub De Telegraaf in de afgelopen periode op zoek gegaan naar een alternatief: een landijsbaan. De realisatie van deze landijsbaan is afgelopen week in gang gezet en zaterdagochtend 14 januari is het bestuur bijeengekomen om diverse zaken door te spreken.

Ter hoogte van Graafland 59 is een stuk land beschikbaar gesteld voor deze landijsbaan: de contouren van de baan zijn uitgegraven en inmiddels is er een laag water ingepompt. Zo hoopt het bestuur dat al bij geringe vorst op deze dunne laag water een ijslaag komt welke geschikt is om op te schaatsen, zodat de leden van IJsclub De Telegraaf hier gebruik van kunnen maken.

Mocht de vorst zich deze week (of elders dit jaar) doorzetten en er een voldoende dikke laag ijs op de landijsbaan liggen dan wordt u hiervan op de hoogte gehouden middels onze website, onze Facebook pagina en aanplakbiljetten in Groot-Ammers.

Let wel: mocht de vorst zich t.z.t. in die mate doorzetten dat de ijsbaan op de boezem kan worden geopend, dan zal - logischerwijs - de landijsbaan op Graafland sluiten.

Download hier de privacy verklaring