Home » Nieuws » Nieuwe bestuursleden: Tim v.d. Graaf en Bart Mulder

Nieuwe bestuursleden: Tim v.d. Graaf en Bart Mulder

Tijdens de 135ste ledenvergadering, 24 november jl., zijn, na het afscheid van bestuursleden Chris Vink en Martin Vonk, ook 2 nieuwe bestuursleden `beëdigd'.

 

Tim van der Graaf en Bart Mulder werden met overgrote meerderheid verkozen tot bestuurslid. Tim zette zijn toetreding eer bij door de aanwezigen nog even toe te spreken. Bart kon helaas niet aanwezig zijn bij de algemene ledevergadering maar had een en ander op papier gezet wat door voorzitter Fred van Holten werd voorgelezen.

 

Voorzitter Fred van Holten had vooraf aangegeven zijn voorzitterschap over te willen dragen aan een nieuw iemand en was daarmee aftredend en niet herkiesbaar. Echter omdat er geen (bestuurs)leden waren die zich hiervoor beschikbaar hadden gesteld werd het idee geopperd om het voorzitterschap van Fred te verlengen tot het moment dat er een nieuwe voorzitter gevonden is, met een maximum van 2 jaar. En hoewel dit enigzins tegen de statuten van IJsclub De Telegraaf indruist werd er een 'bijzondere' stemming ingelast. Het overgrote deel van de aanwezige leden sprak tijdens de stemming haar duidelijke voorkeur uit met deze verlenging akkoord te gaan.

Bart Mulder Tim van der Graaf

Download hier de privacy verklaring