Home » Nieuws » Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Groot-Ammers, 19-10-2013
      
LEDENVERGADERING

Op vrijdag  29 november 2013 in café “Sluis” te Groot – Ammers.
Aanvang : 20.00 uur. Zaal open : 19.30 uur.

A G E N D A .

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. De notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 30-11-12.

4. Verslag penningmeester.

5. Verslag kascommissie.

6. Pauze.

7. Bestuursverkiezing.
      Aftredend zijn:
Zeger v/d Ham              (herkiesbaar)
John v/d Vlist              (herkiesbaar)
Cees Scherpenisse   (herkiesbaar)

Peter v/d Grijn   (niet herkiesbaar)

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat tot één (-1-) uur voor de vergadering met minimale steun van tien (-10-) leden van de ijsclub.
 
8. Rondvraag.

9. Gratis verloting.

10. Sluiting.

HET BESTUUR REKENT OP EEN GROTE OPKOMST !!!!!!!!!!!!

Namens het bestuur,
J.W. Mouthaan (secretaris)
Merelplantsoen 17
2964 DG Groot – Ammers

Download hier de privacy verklaring